Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

BEZPIECZNA PRACA drucken

BEZPIECZNA PRACA

BEZPIECZNA PRACA

Otwarte granice i możliwość wyjazdu do pracy za granicą to olbrzymia szansa ale jednocześnie duże zagrożenie dla osób poszukujących pracy. Musimy uświadomić sobie, że nasze bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas samych i podjąć działania, które uchronią nas przed przykrymi i niebezpiecznymi zdarzeniami.

 

Po pierwsze: NIE KORZYSTAJ Z OFERT NIESPRAWDZONYCH PRACODAWCÓW

Powinniśmy unikać ofert pracy zawierających jedynie szczątkowe dane kontaktowe (np. nur die Telefonnummer ) und Makler ) oraz pośredników, którzy spotykają się z kandydatami do pracy poza biurem firmy (np. w kawiarni). Może się okazać, że taka firma w ogóle nie istnieje.

Po drugie: NIE PODEJMUJ PRACYNA CZARNO

Pamiętaj, że legalna praca jest podstawą Twojego bezpieczeństwa. Pracując bez umowy możesz nie otrzymać wynagrodzenia, przepracowany okres nie wlicza się do Twojego stażu pracy, nie masz opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe, Accident, a także emerytalne etc.

Po trzecie: NIE ODDAWAJ ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW

Przed wyjazdem zrób kserokopie dokumentu tożsamości (paszport, Ausweis, prawo jazdy), jedną zostaw domownikom, a pozostałe zabierz do wykorzystania dla potrzeb pracodawcy, przewoźnika itd. ( oryginały ew. do wglądu).

Po czwarte: UTRZYMUJ KONTAKT Z BLISKIMI

Należy poinformować rodzinę o tym dokąd wyjeżdżamy, u jakiego pracodawcy podejmujemy zatrudnienie, kiedy zamierzamy wrócić do kraju.

Warto umówić się z rodziną na regularne kontakty, których brak może świadczyć o tym, że grozi Ci niebezpieczeństwo. Można ustalić hasło, którym powiadomisz rodzinę, że znajdujesz się w sytuacji zagrożenia.

Po piąte: SPRAWDŹ AGENCJĘ ZATRUDNIENIA

Wykaz legalnie działających agencji zatrudnienia znajduje się na stronie: www.kraz.praca.gov.pl

Nie płać za pośrednictwo pracy!

Agencje zatrudnienia od osób skierowanych mogą pobierać opłaty tylko i wyłącznie za faktycznie poniesione koszty tj.:

 • dojazd do pracy i powrót os. skierowanej
 • tłumaczenie dokumentów
 • badania lekarskie
 • wydatki związane z uzyskaniem wizy

Agencja ma obowiązek zawarcia pisemnej umowy z osobą kierowaną do pracy za granicą zwierającej:

 • nazwę zagranicznego pracodawcy
 • okres zatrudnienia
 • rodzaj oraz warunki pracy i wynagrodzenia
 • warunki ubezp. społecznego oraz od NNW
 • obowiązki i uprawnienia, osoby kierowanej do pracy oraz agencji zatrudnienia

Zwróć uwagę na odszkodowania jakie musisz zapłacić na rzecz agencji np. w przypadku rezygnacji z pracy.

Pamiętaj, że pracodawca zapewnia ubezpieczenie w miejscu pracy, ale ubezpieczenie poza miejscem pracy i na czas podróży jest sprawą pracownika.

Elementy umów między agencjami zatrudnienia, a osobami kierowanymi do pracy szczegółowo określają: art. 85 ustawy z dnia 20 April 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 9 Juli 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Po szóste: REALNIE OCEŃ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

Podstawowa znajomość języka kraju, do którego wyjazd planujesz może mieć niebagatelne znaczenie dla Twojego bezpieczeństwa, nawet jeśli nie będzie konieczna przy wykonywaniu pracy.

Agencja zatrudnienia powinna przedstawić Ci umowę w formie pisemnej w języku dla Ciebie zrozumiałym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wszelkich kwestii spornych między pracownikiem a pracodawcą jest sąd kraju, w którym podjąłeś pracę.

W przypadku stosowania wobec Ciebie przymusu fizycznego lub psychicznego, pracy niewolniczej, wykorzystywania seksualnego koniecznie zgłoś sprawę policji!

Po siódme: PRZYGOTUJ SIĘ DO WYJAZDU

 • nie wyjeżdżajw ciemno
 • zapoznaj się z warunkami życia i pracy w kraju, do którego planujesz wyjechać
 • przed wyjazdem warto zapewnić sobie miejsce do zamieszkania, przy czym nie należy płacić za zakwaterowanie przed wyjazdem za granicę
 • zdobądź informacje o miejscu zakwaterowania i jego wyposażeniu
 • zabierz ze sobą: pieniądze (w kwocie zapewniającej utrzymanie do czasu otrzymania pierwszej wypłaty), telefon (z aktywnym roamingiem), kontakty do polskich placówek konsularnych w danym kraju
 • jeśli masz możliwość kup przed wyjazdem bilet powrotny
 • zabierz dokumenty potwierdzające uprawnienie do korzystania z opieki medycznej (EKUZ)
 • rozważ wykupienie ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków
 • zabierz CV przetłumaczone na język obcy i dokumenty potwierdzające Twoje doświadczenie i kwalifikacje.

 

ARTYKUŁY PRASOWE DOTYCZĄCE BEZPIECZNYCH WYJAZDÓW DO PRACY ZA GRANICĄ:

DO POBRANIA

 

POLSKIE PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE

Ambasada RP w Królestwie Hiszpanii
Madryt, Guisando 23 bis, 28035
Tel.: +34 913 736605. Tel. dyżurny: +34 913 769551
madryt kropka amb kropka sekretariat małpa msz kropka gov kropka pl
www.madryt.polemb.net

Ambasada RP w Królestwie Niderlandów
Haga, Alexanderstraat 25, 2514 JM
Tel.: +3170 7990 100. Tel.: +3170 7990 110.
Tel. dyżurny: +31 615 852 600
Faks: +3170 7990 137
haga kropka amb kropka sekretariat małpa msz kropka gov kropka pl
www.haga.polemb.net

Ambasada RP w Republice Federalnej Niemiec
Berlin, Lassenstr. 19-21, 14193
Tel.: +49 30 223130. Faks: +49 30 22313155.
Tel. dyżurny: +49 1637887676
berlin kropka amb kropka sekretariat małpa msz kropka gov kropka pl
www.berlin.polemb.net

Ambasada RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej
Londyn, 47 Portland Place, W1B 1JH
Tel.: +44 2072913520. Tel. dyżurny: +44 2072913543
Faks: +44 207 291 3575, +44 207 291 3576
londyn małpa msz kropka gov kropka pl
www.londyn.polemb.net

Ambasada RP w Irlandii
Dublin, 5 Ailesbury Road, Dublin 4
Tel. dyżurny: +353 1 2830855. Faks: +353 1 2698309
dublin kropka amb kropka sekretariat małpa msz kropka gov kropka pl
www.dublin.polemb.net

Ambasada RP w Republice Włoskiej
Italien, Rzym, Via Pietro Paolo Rubens, 20, 00197
Tel.: . +39 06 362 04 204. Tel.: +39 06 362 04 300 (Wydz. Kons.)
Tel.: +39 335 599 52 12 (po godz. pracy).
Tel. dyżurny: +39 06 362 04 200
Faks: +39 06 321 78 95 Faks: +39 06 362 04 322 (Wydz. Kons.)
rzym kropka amb kropka sekretariat małpa msz kropka gov kropka pl
www.rzym.polemb.net

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung