La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Déclaration d'accessibilité imprimer

Déclaration d'accessibilité

Déclaration d'accessibilité

Poniższy dokument jest oficjalnym oświadczeniem o dostępności (accessibility statement) strony wup.torun.pl.

Serwis Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu został zaprojektowany i wykonany, aby zapewnić użytkownikom możliwie najłatwiejszy i najwygodniejszy dostęp do treści. Zespół przygotowujący stronę dołożył wszelkich starań, aby była ona przyjazna i dostępna również dla osób niepełnosprawnych.

Standardy sieciowe

Standardy sieciowe, którymi kierował się zespół tworzący serwis mają na celu umożliwienie swobodnego dostępu do treści dla użytkowników różnych typów przeglądarek. Duży nacisk został również do możliwie najłatwiejszego dostępu do treści serwisu dla osób niepełnosprawnych.

Zgodność ze standardami

Kod strony jest zgodny ze standardami konsorcjum W3C dla języka XHTML 1.0 Transitional. Układ strony, rozmieszczenie elementów i ich prezentacja graficzna są w całości zdefiniowane przy pomocy Kaskadowych Arkuszy Stylów (CSS). Serwis wup.torun.pl został oparty w całości o semantyczne znaczniki HTML, co oznacza, że nawet po wyłączeniu arkuszy CSS treść strony jest nadal widoczna i możliwa do przeczytania przez użytkownika. Strona spełnia również wytyczne W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA. 

Nagłówki

Nagłówki H1 są stosowane tylko do określania tytułów dokumentów. Na każdej podstronie nagłówek H1 stosowany jest tylko raz. Nagłówki H2, H3, itd. Stosowane są do dzielenia tekstu na sekcje w obrębie danego dokumentu.

Odnośniki

Nazwy odnośników tworzone są w taki sposób, aby możliwie najbardziej szczegółowo i jasno określić co zawiera dokument, do którego prowadzi odnośnik. Odnośniki posiadają również atrybut title, który bardziej szczegółowo opisuje dany link.

Obrazy

Obrazy na stronie posiadają atrybut alt, który umożliwia wyświetlenie informacji o zawartości obrazka w przypadku, gdy użytkownik ma w przeglądarce internetowej wyłączoną opcję wyświetlania obrazów. Atrybut alt jest istotny dla użytkowników korzystających z czytników ekranowych, bądź mają łącza internetowe o niskiej przepustowości.

Rozmiar czcionki

Strona jest dostosowana do przeglądania jej pod różnymi rozmiarami czcionki. Użytkownik może skorzystać zarówno z narzędzi zmiany rozmiaru wbudowanych w przeglądarkę internetową, jak również skorzystać z przycisków znajdujących się bezpośrednio na stronie.

Grafika prezentująca mechanizm zmiany wielkości tekstu

Przyciski “aller au contenu” i “Aller à la navigation”

Powyższe przyciski są umieszczone na początku strony. Widoczne w lewym górnym rogu pozwalają na szybką nawigację po stronie www i ułatwiają korzystanie ze strony za pomocą screen readera. Przycisk “aller au contenu” przesuwa do początku użytecznej treści, natomiast przycisk “Aller à la navigation” pozwala na szybkie przeskoczenie do przycisków głównego menu na stronie.

Czytelność

Zespół tworzący serwis dołożył wszelkich starań, aby strona była maksymalnie czytelna. Użytkownicy mogą skorzystać z opcji “contraste élevé” aby przeglądać stronę w kompozycji kolorystycznej maksymalnie wyodrębniającej poszczególne elementy serwisu.

Grafika prezentująca przycisk "wysoki kontrast"

Przygotowanie do druku

Każdy dokument strony może zostać wydrukowany klikając na przycisk “imprimer”. Wydrukowany dokument nie zawiera zbędnych elementów, a rozmiary czcionek są odpowiednio dostosowane tak, aby popranie były wyświetlane na papierze.

Obsługa JavaScript

Skrypty JavaScript są stosowane dla uatrakcyjnienia prezentacji zawartości witryny. Wyłączenie obsługi tego języka w przeglądarce nie spowoduje ograniczeń dostępu do treści serwisu, a tylko wyświetlanie niektórych elementów w innej postaci lub pominięcie dodatkowych opcji np. wtyczki opcji. Wszystkie dokumenty nadal będą widoczne i możliwe do przeczytania przez użytkownika.

Rotatory i ruchome treści

Wszystkie informacje i banery, które są animowane, automatycznie przesuwane, przewijane lub mrugające zostały wyposażone w mechanizmy zwiększające dostępność. Aby elementy te nie utrudniały zapoznania się z treścią zostały skonfigurowane do zmiany/wyświetlania nie krócej niż  co 5 sekund.  Ponadto w tym przypadku został zastosowany mechanizm, który pozwala na zatrzymanie i ponowne wznowienie odtwarzania ruchomych treści w wybranej części strony.
Są to przyciskiPauza” , które powodują zatrzymanie ruchu oraz przyciskiOdtwarzaj”, które przywracają ruchome odtwarzanie treści.
Każdy z tych przycisków odnosi się do pojedynczej grupy ruchomych elementów np. dolnego rotatora.

Grafika prezentująca przycisk "Pauza"

Grafika prezentująca przycisk "Odtwarzaj"

Czytnik ekranowy (screen reader)

Do odczytu treści strony internetowej WUP Toruń zalecany jest w pełni darmowy i wolny screen reader NVDA. 

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale