La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Program regionalny 2017 imprimer

Program regionalny 2017

Program regionalny 2017

Program regionalny „Wiek naszym atutem”

Sur 14 marque 2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał z rezerwy Funduszu Pracy 9 856 600 or na realizację w 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim programu regionalnego „Wiek naszym atutem”.

Program realizowany był w partnerstwie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz 13 powiatowych urzędów pracy. Strony uzgodniły następujący podział środków finansowych na realizację programu regionalnego:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim – 570 600,00 zł
 • Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy – 90 000,00 zł
 • Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu – Dobrzyniu – 300 000,00 zł
 • Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu – 2 000 000,00 zł
 • Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie – 1 536 000,00
 • Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie – 300 000,00
 • Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią – 382 000,00
 • Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie – 600 000,00 zł
 • Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie – 342 000,00
 • Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim – 771 000,00 zł
 • Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia – 985 000,00 zł
 • Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego – 1 300 000,00 zł
 • Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi – 680 000,00 zł .

Grupa docelowa:  963 osób bezrobotnych w wieku od 30 faire 50 roku życia, w tym głównie kobiety, osoby bez wykształcenia średniego oraz długotrwale bezrobotne.

Wsparcie oferowane w ramach programu: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, szkolenia, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jednorazowe środki na podjęcie działalności, prace interwencyjne, roboty publiczne.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale