Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego drucken

Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą obecnie realizowanych projektówdla osób do 30 roku życia (30-) – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwójoraz dla osób powyżej 30 roku życia (30+) – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


PROJEKTY REALIZOWANE DLA OSÓB  ZWOLNIONYCH/ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM (z przyczyn zakłady pracy)

 

PROJEKTY DLA OSÓB 30- REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

PROJEKTY DLA OSÓB 30+ REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung