Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Rejestr instytucji szkoleniowych drukuj

Rejestr instytucji szkoleniowych

Rejestr instytucji szkoleniowych

UWAGA!!!

Od 16 czerwca 2014 roku obowiązuje tekst jednolity rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

 

Informacje ogólne

Zgodnie z Art. 20 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz U.z 2015 r. poz. 149  z późn.zm.) instytucja szkoleniowa oferująca szkolenie dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

Instytucja szkoleniowa może ubiegać się o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, składając wniosek o wpis.

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych jest bezpłatny.

Załączniki:

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 roku w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (t.j. Dz.U.z 2014r., poz.781)
 2. Wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (wersja do edycji) 
 3. Instrukcja wypełniania Wniosku o wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych i jego aktualizacji.

 

Kontynuowanie działalności szkoleniowej

W związku z obowiązkiem informowania o kontynuowaniu przez instytucję działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym (§ 4 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych) instytucja szkoleniowa wpisana do rejestru informuje wojewódzki urząd pracy, w postaci papierowej lub elektronicznej, o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym, aktualizując do dnia 31 stycznia dane na wniosku o wpis do rejestru.

 

Wojewódzki urząd pracy wykreśla instytucję szkoleniową z rejestru instytucji szkoleniowych:

1. W przypadku niepowiadomienia wojewódzkiego urzędu pracy o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym w terminie do dnia 31 stycznia,
2. Na wniosek instytucji szkoleniowej,
3. W przypadku zakończenia działalności przez instytucję szkoleniową,
4. W przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem naruszenia przepisów ustawy.

 

Adres, pod którym należy składać wnioski:

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Doręczając osobiście:
Kancelaria (pokój nr 102, parter)
ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń

Doręczając pocztą:
ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń

Elektroniczne składanie wniosków, przeglądanie rejestru instytucji szkoleniowych

Wnioski do rejestru jak i wnioski aktualizacyjne można składać w formie elektronicznej za pomocą aplikacji na stronie: stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

STOR logo

Kontakt w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 30/32

Tel. 56 669 39 29
email: ciipkz małpa wup kropka torun kropka pl

Załączniki

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych