The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Office print

Office

Office

 

Office Hours: pn – com: 7 30 – 15 30


Taking visitors on complaints and requests the Director VLO takes place on Tuesdays between the hours of 11:00 do 14:30, by appointment at the Registry Office at tel. 056 669 39 00

Toruń VLO

Address:
st. Highway Chełmińska 30/32
87-100 Torun
(See how to get)

e-mail (2)(3): wup małpa wup kropka torun kropka pl

secretariat tel: +48 56 669 39 00
tel kancelaria: +48 56 669 39 01
Kancelaria fax: +48 56 669 39 99

Deliver mail address (Office):

st. Highway Chełmińska 30/32 (Room No. 102, parties)
87-100 Torun

Invoice data:
NABYWCA:
Pomeranian Voivodship
Plac Teatralny 2, 87-100 Torun
NIP 956 19 69 536

ODBIORCA (płatnik):
Regional Labour Office in Toruń
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun

Centre for Information and Career Planning in Toruń

st. Highway Chełmińska 30/32, piętro II
87-100 Torun
(See how to get)

such:  48 56 669 39 29, +48 56 669 39 25
fax:  48 56 669 39 99
e-mail(2)(3): ciipkz małpa wup kropka torun kropka pl

Oddział WUP w Bydgoszczy

st. Paderewski 26
85-075 Bydgoszcz
(See how to get)

such:  48 52 339 95 36, +48 52 339 95 37
fax:  48 52 339 95 38
e-mail (2)(3): oddzial kropka bydgoszcz małpa wup kropka torun kropka pl

Oddział WUP we Włocławku

st. Bulwary 5b
87-800 Wloclawek
(See how to get)

such: +48 54 411 21 10, +48 54 411 21 40
fax: +48 54 411 21 40
e-mail (2)(3): oddzial kropka wloclawek małpa wup kropka torun kropka pl

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance