Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Agencje zatrudnienia drukuj

Agencje zatrudnienia

Agencje zatrudnienia

Agencje zatrudnienia są podmiotami świadczącymi usługi w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej. Działalność agencji zatrudnienia może być prowadzona m.in. przez firmy, stowarzyszenia, fundacje, szkoły wyższe, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje społeczne i zawodowe. Z uwagi na charakter świadczonych usług można wyróżnić następujące rodzaje agencji zatrudnienia:

 • Agencje pośrednictwa pracy zajmują się pozyskiwaniem ofert pracy od pracodawców krajowych i zagranicznych, a także poszukiwaniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników na zlecenie pracodawców.
 • Agencje doradztwa personalnego zajmują się analizą zatrudnienia u pracodawców, określają kwalifikacje i predyspozycje pracowników, wskazują źródła i sposoby pozyskiwania kandydatów do pracy. Mogą również dokonywać weryfikacji kandydatów pod względem kwalifikacji i predyspozycji oczekiwanych przez pracodawców. Przy tej weryfikacji agencja może stosować narzędzia i metody psychologiczne.
 • Agencje poradnictwa zawodowego udzielają informacji zawodowych, pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia. Ponadto udzielają pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy na stanowiska, które wymagają szczególnych predyspozycji psychofizycznych.
 • Agencje pracy tymczasowej na zlecenie pracodawców poszukują kandydatów do pracy na czas określony, niekiedy nawet na kilka dni. Praca ta może mieć charakter sezonowy jak i stanowić zastępstwo (np. gdy pracownik firmy jest na urlopie).

Wykonywanie usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i pracy tymczasowej wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz uzyskania certyfikatu potwierdzającego dokonanie tego wpisu (obowiązek ten nie dotyczy podmiotów wymienionych w art. 18c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Rejestr agencji zatrudnienia działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego prowadzi Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z upoważnienia Marszałka Województwa.

Rejestr agencji zatrudnienia jest dostępny na stronie http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz:

KRAZ logo

Osoby kontaktowe

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Szosa Chełmińska 30/32

Paweł Ławański pawel kropka lawanski małpa wup kropka torun kropka pl

– Pośrednik Pracy, parter, pok. 106,
tel. 56 669 39 11

Anna Mychlewicz anna kropka mychlewicz małpa wup kropka torun kropka pl

– Kierownik Oddziału Pośrednictwa Pracy, parter, pok. 106,
tel. 56 669 39 08

Elżbieta Giersz elzbieta kropka giersz małpa wup kropka torun kropka pl

– Kierownik Wydziału Pośrednictwa Pracy, parter, pok. 103,
tel. 56 669 39 05

Oddział Zamiejscowy WUP w Bydgoszczy, ul. Paderewskiego 26

Beata Baranowska
beata kropka baranowska małpa wup kropka torun kropka pl

– Pośrednik Pracy, I p. pok. 7
tel. 52-339-95-25, fax: 52-339-95-38

Oddział Zamiejscowy WUP we Włocławku, ul. Bulwary 5B

Justyna Grębicka   justyna kropka grebicka małpa wup kropka torun kropka pl

– Pośrednik Pracy, III p. pok. 37
tel.54 411-21-10, 54 411-21-40, fax: 54 411-21-40

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych