The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Foreign companies print

Foreign companies

Foreign companies

Foreign companies

Informacja dla zagranicznych agencji zatrudnienia z terenu UE/EOG

 

Zagraniczne agencje zatrudnienia które mają uprawnienia do prowadzenia tej działalności na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz państw, które nie są stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym mogą prowadzić na terenie Polski działalność agencji zatrudnienia bez konieczności posiadania wpisu do rejestru.

Warunkiem świadczenia usług w Polsce jest złożenie Marszalkowi Województwa stosownego zawiadomienia przed rozpoczęciem działalności w Polsce w zakresie pośrednictwa pracy, personal counseling, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej.  Zawiadomienie  powinno zawierać następujące dane:

 • nazwę państwa pochodzenia przedsiębiorcy,
 • oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego siedzibę,
 • przybliżone miejsce i termin wykonywania usług oraz rodzaj świadczonych usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeżeli określenie podstawowego miejsca wykonywania usług na terenie Polski nie jest możliwe, to zawiadomienie należy skierować do marszałka województwa mazowieckiego).

KRAZ logo

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance