Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Nutzung von Diensten drucken

Nutzung von Diensten

Nutzung von Diensten

Jak bezpiecznie korzystać z usług agencji zatrudnienia?

Jak sprawdzić legalność agencji zatrudnienia:

Agencja zatrudnienia musi posiadać certyfikat wydany przez marszałka województwa właściwego dla miejsca siedziby podmiotu. Certyfikat potwierdza, że agencja została wpisana do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia. Legalność agencji można sprawdzić:

 • w siedzibie agencji zatrudnienia prosząc o okazanie certyfikatu
 • na stronie internetowej stor.praca.gov.pl
 • w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu oraz w jego oddziałach zamiejscowych w Bydgoszczy i we Włocławku.

Na co zwrócić uwagę przeglądając oferty pracy agencji zatrudnienia:

 • Czy w ogłoszeniach jest podany numer certyfikatu, adres siedziby, numer telefonu agencji zatrudnienia,
 • Czy oferowane zarobki nie są podejrzanie wysokie,
 • Czy przyszły pracodawca zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie, a jeśli tak, to na jakich zasadach.

Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy z agencją zatrudnienia:

 • Przede wszystkim trzeba koniecznie zapoznać się z treścią umowy zawieranej z agencją.
 • Należy zwrócić szczególną uwagę na opłaty na rzecz agencji oraz na wysokość tych opłat. Agencja zatrudnienia może pobierać od osoby kierowanej do pracy za granicę opłaty tylko i wyłącznie związane z:
  • dojazdem pracownika do pracodawcy oraz powrotem,
  • Übersetzung von Dokumenten,
  • ärztliche Untersuchungen
  • pomocą w uzyskaniu wizy dla pracownika.

Agencja zatrudnienia nie ma prawa pobierać innych opłat.

Agencja zatrudnienia kierująca pracownika za granicę ma obowiązek popisania z nim umowy. Umowa taka powinna określać m.in. opłaty, jakie agencja pobiera od osoby kierowanej, wysokość wynagrodzenia, termin i miejsce wykonywania pracy, a także powinna zawierać informacje dot. warunków ubezpieczenia społecznego oraz dot. zakresu odpowiedzialności agencji zatrudnienia i osoby kierowanej do pracy.

Osoba kierowana do pracy powinna zwrócić uwagę na zapisy dotyczące odszkodowań, jakie będzie musiała zapłacić na rzecz agencji np. w przypadku rezygnacji z podjęcia pracy lub gdyby została zwolniona z pracy dyscyplinarnie.

KRAZ logo

.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung