La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

L'utilisation des services imprimer

L'utilisation des services

L'utilisation des services

Jak bezpiecznie korzystać z usług agencji zatrudnienia?

Jak sprawdzić legalność agencji zatrudnienia:

Agencja zatrudnienia musi posiadać certyfikat wydany przez marszałka województwa właściwego dla miejsca siedziby podmiotu. Certyfikat potwierdza, że agencja została wpisana do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia. Legalność agencji można sprawdzić:

 • w siedzibie agencji zatrudnienia prosząc o okazanie certyfikatu
 • na stronie internetowej stor.praca.gov.pl
 • w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu oraz w jego oddziałach zamiejscowych w Bydgoszczy i we Włocławku.

Na co zwrócić uwagę przeglądając oferty pracy agencji zatrudnienia:

 • Czy w ogłoszeniach jest podany numer certyfikatu, adres siedziby, numer telefonu agencji zatrudnienia,
 • Czy oferowane zarobki nie są podejrzanie wysokie,
 • Czy przyszły pracodawca zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie, a jeśli tak, to na jakich zasadach.

Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy z agencją zatrudnienia:

 • Przede wszystkim trzeba koniecznie zapoznać się z treścią umowy zawieranej z agencją.
 • Należy zwrócić szczególną uwagę na opłaty na rzecz agencji oraz na wysokość tych opłat. Agencja zatrudnienia może pobierać od osoby kierowanej do pracy za granicę opłaty tylko i wyłącznie związane z:
  • dojazdem pracownika do pracodawcy oraz powrotem,
  • tłumaczeniem dokumentów,
  • badaniami lekarskimi
  • pomocą w uzyskaniu wizy dla pracownika.

Agencja zatrudnienia nie ma prawa pobierać innych opłat.

Agencja zatrudnienia kierująca pracownika za granicę ma obowiązek popisania z nim umowy. Umowa taka powinna określać m.in. opłaty, jakie agencja pobiera od osoby kierowanej, wysokość wynagrodzenia, termin i miejsce wykonywania pracy, a także powinna zawierać informacje dot. warunków ubezpieczenia społecznego oraz dot. zakresu odpowiedzialności agencji zatrudnienia i osoby kierowanej do pracy.

Osoba kierowana do pracy powinna zwrócić uwagę na zapisy dotyczące odszkodowań, jakie będzie musiała zapłacić na rzecz agencji np. w przypadku rezygnacji z podjęcia pracy lub gdyby została zwolniona z pracy dyscyplinarnie.

KRAZ logo

.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale