Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Berichterstattung drucken

Berichterstattung

Berichterstattung

­Sprawozdawczość

Agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o działalności w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni. Zachęcamy do sporządzania informacji w formie elektronicznej za pośrednictwem strony rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Rejestr dysponuje bazą zawodów zgodną z obowiązującą Klasyfikacją Zawodów i Specjalności oraz weryfikuje formularze pod względem zgodności rachunkowej, co znacznie ułatwia sporządzenie sprawozdania. Procedura wypełniania formularza elektronicznego została opisana w instrukcji.

Terminowe przesłanie informacji o działalności agencji zatrudnienia za pomocą rejestru KRAZ wypełnia obowiązek sprawozdawczości i nie wymaga dodatkowego przesłania sprawozdania pocztą.

Informację roczną można sporządzić także w formie papierowej posługując się formularzem, który po wypełnieniu należy przesłać na adres WUP w Toruniu – ul. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun. Podczas wypełniania formularza należy posługiwać się aktualnymi 4-cyfrowymi kodami zawodów (klasyfikację można pobrać ze strony rejestru KRAZ).

DRUK INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA

Ważne informacje:

 • Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich agencji zatrudnienia bez względu na okres, jaki upłynął od dnia uzyskania wpisu do rejestru do końca roku sprawozdawczego.
 • Agenturen, które w okresie sprawozdawczym nie świadczyły usług, również zobowiązane są do złożenia informacji o działalności za rok ubiegły. W takim przypadku należy przedstawić wyzerowaną informację, a dodatkowo załączyć pisemne wyjaśnienia uwzględniające przyczyny nie świadczenia usług oraz oświadczenie dotyczące zamiaru prowadzenia działalności agencji zatrudnienia w kolejnym roku sprawozdawczym.
 • Należy zwrócić uwagę na to, aby nie wykazywać błędnie zatrudnienia tych samych osób  w informacji o działalności pośrednictwa pracy (krajowego lub zagranicznego), und dann die Informationen über die Aktivitäten der Zeitarbeit.
Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung