Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Liste der Handlungen drucken

Liste der Handlungen

Liste der Handlungen

Główne akty prawne regulujące działalność agencji zatrudnienia

 1. Ustawa z dnia 20 April 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.. Sie. von 2016 r. Artikel. 645).
 2. Verordnung des Ministers für Arbeit und Sozialpolitik 30 Juli 2013 roku w sprawie działalności agencji zatrudnienia (Dz.. Sie. von 2013 r., Artikel. 899).
 3. Ustawa z dnia 9 Juli 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. von 2016 r. Artikel. 360).
 4. Ustawa z dnia 2 Juli 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. von 2016 r. Artikel. 1829).
Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung