The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

List of acts print

List of acts

List of acts

Główne akty prawne regulujące działalność agencji zatrudnienia

 1. Ustawa z dnia 20 April 2004 on employment promotion and labor market institutions (Dz. You. of 2016 r. Item. 645).
 2. Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of 30 July 2013 roku w sprawie działalności agencji zatrudnienia (Dz. You. of 2013 r., Item. 899).
 3. Ustawa z dnia 9 July 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (OJ. of 2016 r. Item. 360).
 4. Ustawa z dnia 2 July 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (OJ. of 2016 r. Item. 1829).
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance