Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wykreślenie z rejestru na wniosek drukuj

Wykreślenie z rejestru na wniosek

Wykreślenie z rejestru na wniosek

Wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia na wniosek.

 

W celu wykreślenia z rejestru należy wystąpić do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z wnioskiem (można skorzystać ze wzoru lub napisać wniosek odręcznie). Wniosek powinien być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.

Do wniosku o wykreślenie należy załączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia (nie na konto WUP) nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799. W tytule wpłaty należy podać, że opłata dotyczy wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Firmy, które zarejestrują konto w Systemie Teleinformatycznym Obsługi Rejestrów PSZ (STOR) i zweryfikują je bezpiecznym podpisem elektronicznym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, mogą złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia drogą elektroniczną.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych