The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Removal from the register on application print

Removal from the register on application

Removal from the register on application

Removal from the register of employment agencies operating at the request of.

 

In order to remove from the register must apply to the Regional Office in Toruń with the application (You can use the design or write an application by hand). The application must be signed by the person / s authorized / s to represent the entity.

The request for cancellation must be accompanied by the original receipt for payment of stamp duty 10 zł to the bank account Office of Torun (not on account VLO) # 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799. The title of the payment should be given, that the charge relates to removal from the register of employment agencies engaged.

Firmy, które zarejestrują konto w Systemie Teleinformatycznym Obsługi Rejestrów PSZ (STOR) i zweryfikują je bezpiecznym podpisem elektronicznym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, mogą złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia drogą elektroniczną.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance