Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zatrudnianie pracowników tymczasowych drukuj

Zatrudnianie pracowników tymczasowych

Zatrudnianie pracowników tymczasowych

Podstawowe informacje dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych

 

 1. Pracownik tymczasowy może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub na czas wykonania określonej pracy. Pracownik tymczasowy może wykonywać pracę tymczasową na rzecz jednego pracodawcy użytkownika maksymalnie przez okres nie przekraczający 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. W przypadku umowy zawieranej na czas wykonania określonej pracy, do okresu 18 miesięcy w okresie kolejnych 36 miesięcy należy wliczyć okres, w którym pracownik rzeczywiście wykonywał pracę, jaka była przedmiotem umowy, albowiem czas jej trwania jest silnie uzależniony od rodzaju powierzonych zadań. Natomiast umowa o pracę na czas określony zawierana jest na okres kończący się konkretną datą i wtedy ten okres jest wiążący.
 2. Pracownik tymczasowy nie może wykonywać pracy:
 • szczególnie niebezpiecznej,
 • w zastępstwie pracownika biorącego udział w strajku, a zatrudnionego u pracodawcy użytkownika,
 • na stanowisku, na którym w okresie 3 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie pracy tymczasowej, był zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika i został zwolniony z przyczyn niedotyczących pracowników.
 1. Pracownik tymczasowy nie może być traktowany przez pracodawcę użytkownika mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni u tego pracodawcy na tym samym lub podobnym stanowisku pracy.
 2. Uzgodnienia pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem (będące podstawą dla zawarcia umowy o pracę pomiędzy agencją a pracownikiem tymczasowym) wymagają formy pisemnej.
 3. Kierowanie pracowników przez agencję pracy tymczasowej bez zawierania umowy z pracodawcą użytkownikiem oraz bez dokonywania z nim rozliczeń finansowych jest niedopuszczalne. Agencja pracy tymczasowej ma obowiązek dokonania pisemnych uzgodnień z pracodawcą użytkownikiem. Uzgodnienia te powinny dotyczyć niektórych warunków wykonywania pracy tymczasowej oraz obowiązków agencji jako pracodawcy. Ponadto rozliczenia finansowe nie mogą być dokonywane z pominięciem agencji pracy tymczasowej. Z tego powodu nie jest dopuszczalne pośrednictwo firmy trzeciej pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem, polegające na tym, ze agencja pełni rolę podwykonawcy, a firma pośrednicząca jest wykonawcą i to ona rozlicza się z pracodawcą użytkownikiem.
Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych