La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Actes imprimer

Actes

Actes

 1. Statut WUP w Toruniu nadany Uchwałą Nr LI/797/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014r.
 2. Regulamin organizacyjny WUP w Toruniu z dnia 28.02.2018
 3. Klasyfikacja zawodów i specjalności
 4. Wykaz decyzji wydawanych w imieniu Marszałka Województwa
 5. Ustawa z dnia 20 Avril 2004 r. sur la promotion de l'emploi et les institutions du marché du trrvail (JO. à partir de 2017 r. Article. 1065 avec la suite. zm.)
 6. Ustawa z dnia 27 Août 2009 r. o finansach publicznych (Dz. Vous. à partir de 2017 r.  poz. 2077)
 7. Ustawa z dnia 27 Août 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. Vous. à partir de 2009 r. Non. 157, Article. 1241, avec la suite. zm.)
 8. Ustawa z dnia 6 Décembre 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. Vous. à partir de 2017 r. Article 1376 z późn.zm).
 9. Ustawa z dnia 20 Avril 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. Vous. 2018 r. Article. 478)
 10. Ustawa z dnia 5 Juin 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. Vous. à partir de 2017 r. Article. 2096 z późn.zm)
 11. Ustawa z dnia 29 Août 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Vous. à partir de 2016 r. Article. 922 avec la suite. zm.)
 12. Ustawa z dnia 30 Avril 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. Vous. à partir de 2018 poz.362)
 13. Ustawa z dnia 29 Janvier 2004 r. Droit des marchés publics (Dz. Vous. à parrir de 2017 r. Article. 1579avec la suite. zm.)
 14. Ustawa z dnia 14 Juin 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. Vous. à partir de 2017 r. Article. 1257 avec amendements)
 15. Akty prawne dot. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych znajdują się w części FGŚP Akty prawne

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale