Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Berufe erstattet drucken

Berufe erstattet

Berufe erstattet

 1. Uchwała Nr 10/375/18 auf 14 Marke 2018 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określeniaWykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne
 2. Uchwała Nr 38/1700/17 auf 27 September 2017 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określeniaWykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne
 3. Uchwała Nr 12/471/17 auf 29 Marke 2017 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określeniaWykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne
 4. Uchwała Nr 10/331/16 auf 9 Marke 2016 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określeniaWykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne
 5. Uchwała Nr 13/385/15 auf 1 kwietnia 2015r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określeniaWykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne
 6. Uchwała Nr 48/1503/2012 auf 28 listopada 2012r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określeniaWykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników
 7. Uchwała nr 62/1282/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 Oktober 2011 r. w sprawie określeniaWykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników
 8. Uchwała nr 59/1012/10 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 3 August 2010 r. w sprawie określeniaWykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników uzasadnienie
 9. Uchwała Nr 84/1079/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 Dezember 2007 r. w sprawie określeniaWykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników Wykaz zawodów
 10. Uchwała Nr12/131/2005 z dnia 23 lutego 2005r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określeniaWykazu zawodów, za które może być dokonywana refundajca wynagrodzeń i składek na uzbezpiecznie społeczne młodocianych pracowników

 

Szczegółowe informacje dotyczące refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników znajdują się na stronie internetowej Kujawsko-Pmorskiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy:

http://www.kujawsko-pomorska.ohp.pl

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung