The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Occupations refunded print

Occupations refunded

Occupations refunded

 1. Uchwała Nr 10/375/18 on 14 brand 2018 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia “List of jobs, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne
 2. Uchwała Nr 38/1700/17 on 27 September 2017 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia “List of jobs, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne
 3. Uchwała Nr 12/471/17 on 29 brand 2017 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia “List of jobs, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne
 4. Uchwała Nr 10/331/16 on 9 brand 2016 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia “List of jobs, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne
 5. Uchwała Nr 13/385/15 on 1 kwietnia 2015r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia “List of jobs, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne
 6. Uchwała Nr 48/1503/2012 on 28 listopada 2012r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia “List of jobs, for which he may be made a refund wages and social security contributions of young workers”
 7. Uchwała nr 62/1282/11 Kujawsko Board of Pomeranian 25 October 2011 r. w sprawie określenia “List of jobs, for which he may be made a refund wages and social security contributions of young workers”
 8. Uchwała nr 59/1012/10 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 3 August 2010 r. w sprawie określenia “List of jobs, for which he may be made a refund wages and social security contributions of young workers” uzasadnienie
 9. Uchwała Nr 84/1079/07 Kujawsko Board of Pomeranian 13 December 2007 r. w sprawie określenia “List of jobs, for which he may be made a refund wages and social security contributions of young workers” Wykaz zawodów
 10. Uchwała Nr12/131/2005 z dnia 23 lutego 2005r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia “List of jobs, za które może być dokonywana refundajca wynagrodzeń i składek na uzbezpiecznie społeczne młodocianych pracowników

 

Szczegółowe informacje dotyczące refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników znajdują się na stronie internetowej Kujawsko-Pmorskiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy:

http://www.kujawsko-pomorska.ohp.pl

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance