La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Professions remboursés imprimer

Professions remboursés

Professions remboursés

 1. Uchwała Nr 10/375/18 z dnia 14 marque 2018 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określeniaWykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne
 2. Uchwała Nr 38/1700/17 z dnia 27 Septembre 2017 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określeniaWykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne
 3. Uchwała Nr 12/471/17 z dnia 29 marque 2017 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określeniaWykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne
 4. Uchwała Nr 10/331/16 z dnia 9 marque 2016 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określeniaWykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne
 5. Uchwała Nr 13/385/15 z dnia 1 kwietnia 2015r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określeniaWykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne
 6. Uchwała Nr 48/1503/2012 z dnia 28 listopada 2012r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określeniaWykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników
 7. Uchwała nr 62/1282/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 Octobre 2011 r. w sprawie określeniaWykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników
 8. Uchwała nr 59/1012/10 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 3 Août 2010 r. w sprawie określeniaWykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników uzasadnienie
 9. Uchwała Nr 84/1079/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 Décembre 2007 r. w sprawie określeniaWykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników Wykaz zawodów
 10. Uchwała Nr12/131/2005 z dnia 23 lutego 2005r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określeniaWykazu zawodów, za które może być dokonywana refundajca wynagrodzeń i składek na uzbezpiecznie społeczne młodocianych pracowników

 

Szczegółowe informacje dotyczące refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników znajdują się na stronie internetowej Kujawsko-Pmorskiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy:

http://www.kujawsko-pomorska.ohp.pl

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale