Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej drukuj

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

W Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej można uzyskać informacje dotyczące rynku pracy, zawodów, ofert pracy oraz możliwości kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Doradcy zawodowi pomogą opracować własny plan poszukiwania pracy, wybrać zawód, ścieżkę kształcenia.

Udzielamy indywidualnych porad zawodowych oraz prowadzimy zajęcia grupowe zróżnicowane tematycznie.

Współpracujemy z instytucjami oraz partnerami społecznymi działającymi na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia.

W celu zwiększenia szans na podjęcie pracy klienci Centrum mogą korzystać z sal komputerowych, a w nich z internetu, drukarki, telefonu, faksu, skanera i kserokopiarki.

Oferowane przez nas usługi są bezpłatne i nieograniczone czasowo.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi harmonogramami świadczonych przez nas usług.

W realizacji usług dla klientów Centrum kierujemy się zasadami:

 • dostępności usług poradnictwa zawodowego
 • dobrowolności
 • poufności i ochrony danych
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową

W przypadku pytań i wątpliwości nasi pracownicy gotowi są służyć pomocą.

Serdecznie zapraszamy!

Wskaż kim jesteś i poznaj ofertę specjalnie dla Ciebie!

Klienci indywidualni

Osoby bezrobotne,
Osoby poszukujące pracy,
Osoby niepełnosprawne,
Osoby uczące się,
Osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy,
Osoby podejmujące indywidualną działalność gospodarczą,
Osoby starsze.

Klienci instytucjonalni

Dyrektorzy szkół, pedagodzy i szkolni doradcy zawodowi,
Pracodawcy i przedsiębiorcy,
Agencje Zatrudnienia,
Instytucje Szkoleniowe.

Podstawa prawna:

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych