La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Centre d'information et de planification de carrière imprimer

Centre d'information et de planification de carrière

Centre d'information et de planification de carrière

W Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej można uzyskać informacje dotyczące rynku pracy, concurrence, ofert pracy oraz możliwości kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Doradcy zawodowi pomogą opracować własny plan poszukiwania pracy, wybrać zawód, ścieżkę kształcenia.

Udzielamy indywidualnych porad zawodowych oraz prowadzimy zajęcia grupowe zróżnicowane tematycznie.

Współpracujemy z instytucjami oraz partnerami społecznymi działającymi na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia.

W celu zwiększenia szans na podjęcie pracy klienci Centrum mogą korzystać z sal komputerowych, a w nich z internetu, drukarki, telefonu, faksu, skanera i kserokopiarki.

Oferowane przez nas usługi są bezpłatne i nieograniczone czasowo.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi harmonogramami świadczonych przez nas usług.

W realizacji usług dla klientów Centrum kierujemy się zasadami:

 • dostępności usług poradnictwa zawodowego
 • dobrowolności
 • poufności i ochrony danych
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową

W przypadku pytań i wątpliwości nasi pracownicy gotowi są służyć pomocą.

Serdecznie zapraszamy!

Wskaż kim jesteś i poznaj ofertę specjalnie dla Ciebie!

Klienci indywidualni

Osoby bezrobotne,
Les demandeurs d'emploi,
Osoby niepełnosprawne,
Osoby uczące się,
Osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy,
Osoby podejmujące indywidualną działalność gospodarczą,
Osoby starsze.

Klienci instytucjonalni

Les directeurs d'école, enseignants et les conseillers scolaires,
Les employeurs et les entrepreneurs,
Agences pour l'emploi,
Les institutions de formation.

Podstawa prawna:

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale