Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

CIiPKZ Poradnictwo indywidualne i grupowe drucken

CIiPKZ Poradnictwo indywidualne i grupowe

CIiPKZ Poradnictwo indywidualne i grupowe

Klienci Centrum mogą odbyć indywidualną rozmowę doradczą z doradcą zawodowym lub z psychologiem.

Czym jest indywidualna rozmowa doradcza?

Jest to bezpłatna konsultacja z doradcą zawodowym, której celem jest pomoc w wyborze szkoły, zawodu, poszukiwaniu pracy, zmianie zawodu, wyborze kierunku dokształcania, planowaniu kariery zawodowej.

Doradcy zawodowi udzielają pomocy poprzez omówienie metod szukania pracy, przeszkód w znalezieniu odpowiedniej pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Klienci korzystający z indywidualnej rozmowy doradczej otrzymują wsparcie,a w razie potrzeby zostają skierowani po poradę do psychologa lub innych instytucji. Rozmowa z psychologiem pozwoli na pogłębienie samopoznania i umożliwi dalszą pracę nad wyborem zawodu, szkoły, miejsca pracy itp. Konsultacje z psychologiem obejmują zazwyczaj

 • badanie uzdolnień zawodowych oraz badanie predyspozycji do wykonywania określonych zawodów;
 • grupowy trening umiejętności interpersonalnych,

Klientami, którzy odbywają rozmowy z doradcami są:

 • bezrobotni;
 • osoby pragnące zmienić zawód lub pracę;
 • studenci;
 • uczniowie ostatnich klas gimnazjum, liceum, szkół zasadniczych zawodowych, technikum;
 • nauczyciele, wychowawcy;

 

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung