The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Centres' individual and group counseling print

Centres' individual and group counseling

Centres' individual and group counseling

Klienci Centrum mogą odbyć indywidualną rozmowę doradczą z doradcą zawodowym lub z psychologiem.

Czym jest indywidualna rozmowa doradcza?

Jest to bezpłatna konsultacja z doradcą zawodowym, której celem jest pomoc w wyborze szkoły, zawodu, poszukiwaniu pracy, zmianie zawodu, wyborze kierunku dokształcania, planowaniu kariery zawodowej.

Doradcy zawodowi udzielają pomocy poprzez omówienie metod szukania pracy, przeszkód w znalezieniu odpowiedniej pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Klienci korzystający z indywidualnej rozmowy doradczej otrzymują wsparcie,a w razie potrzeby zostają skierowani po poradę do psychologa lub innych instytucji. Rozmowa z psychologiem pozwoli na pogłębienie samopoznania i umożliwi dalszą pracę nad wyborem zawodu, szkoły, miejsca pracy itp. Konsultacje z psychologiem obejmują zazwyczaj

 • badanie uzdolnień zawodowych oraz badanie predyspozycji do wykonywania określonych zawodów;
 • grupowy trening umiejętności interpersonalnych,

Klientami, którzy odbywają rozmowy z doradcami są:

 • bezrobotni;
 • osoby pragnące zmienić zawód lub pracę;
 • studenci;
 • uczniowie ostatnich klas gimnazjum, liceum, szkół zasadniczych zawodowych, technikum;
 • nauczyciele, wychowawcy;

 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance