La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

CIiPKZ Poradnictwo indywidualne i grupowe imprimer

CIiPKZ Poradnictwo indywidualne i grupowe

CIiPKZ Poradnictwo indywidualne i grupowe

Klienci Centrum mogą odbyć indywidualną rozmowę doradczą z doradcą zawodowym lub z psychologiem.

Czym jest indywidualna rozmowa doradcza?

Jest to bezpłatna konsultacja z doradcą zawodowym, której celem jest pomoc w wyborze szkoły, zawodu, poszukiwaniu pracy, zmianie zawodu, wyborze kierunku dokształcania, planowaniu kariery zawodowej.

Doradcy zawodowi udzielają pomocy poprzez omówienie metod szukania pracy, przeszkód w znalezieniu odpowiedniej pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Klienci korzystający z indywidualnej rozmowy doradczej otrzymują wsparcie,a w razie potrzeby zostają skierowani po poradę do psychologa lub innych instytucji. Rozmowa z psychologiem pozwoli na pogłębienie samopoznania i umożliwi dalszą pracę nad wyborem zawodu, szkoły, miejsca pracy itp. Konsultacje z psychologiem obejmują zazwyczaj

 • badanie uzdolnień zawodowych oraz badanie predyspozycji do wykonywania określonych zawodów;
 • grupowy trening umiejętności interpersonalnych,

Klientami, którzy odbywają rozmowy z doradcami są:

 • bezrobotni;
 • osoby pragnące zmienić zawód lub pracę;
 • studenci;
 • uczniowie ostatnich klas gimnazjum, liceum, szkół zasadniczych zawodowych, technikum;
 • nauczyciele, wychowawcy;

 

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale