Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Dostępne programy komputerowe drucken

Dostępne programy komputerowe

Dostępne programy komputerowe

Multimedialny program Doradca 2000

Bogata oferta przeróżnych zawodów (542)”od A do Z”.
Program Doradca 2000 składa się z czterech podstawowych modułów: 

 • Moduł Klient może być pomocny dla osób pragnących określić swoje miejsce w świecie zawodów;
 • Moduł Zawodowy stanowi bazę informacyjną oświecie zawodów”;
 • Moduł Edukacja jest składnicą wiedzy o instytucjach edukacyjnych. Wskazuje on drogę do wybranego zawodu;
 • Moduł Nawigator zawiera w sobie multimedialny przewodnik po programie, a ponadto wyjaśnienie podstaw obsługi programu, kreatory, treningWizje kariery”, testy oraz inne informacje.

 

Program informacyjny Zawody przyszłości

Multimedialny program zawierający opisy zawodów posiadających pozytywny trend rozwojowy – tzn. takich, w których zatrudnianych jest coraz więcej osób. Zawodów, w których dobrze przygotowany specjalista bez trudu powinien znaleźć pracę. Copywriter, inżynier biotechnologii, architekt krajobrazu – to tylko niektóre z nich.
Elementy programu:

 • opisy zawodów
 • multimedialne spacery po zawodach
 • opis źródeł informacji o zawodach (Adressen, wskazówki, produkty)
 • psychozabawaFotki– możliwość sprawdzenia jaki obszar zawodowy odpowiada naszym preferencjom dotyczącym pracy.

 

Trening edukacyjny Wizje kariery II

Zaplanuj właściwie swoją karierę. Zawarte w programie cenne wskazówki i rady pozwoląuwierzyć w siebiei odkryć skrywane głęboko zdolności, a także uzyskać odpowiedzi na pytania:

 • Co to jest kariera?
 • Jak poznać swoje potencjalne możliwości?
 • Jak zaplanować dla siebie optymalną ścieżkę kariery?
 • Jak zdobywać informacje o zawodach?
 • Gdzie zdobyć potrzebne wykształcenie i umiejętności?
 • Jak przygotować CV i list motywacyjny?

Trening edukacyjny Zniszcz stres II

To program:

 • badający początkowy poziom stresu użytkownika
 • przekazujący podstawowe informacje o stresie oraz metodach i technikach walki z nimi
 • generujący indywidualny program walki z negatywnym oddziaływaniem stresu
 • oferujący sesjeindywidualnych ćwiczeń” (wizualizacja, relaksacja itp.)

 

Multimedialny Informator Edukacyjny Uczelnie Wyższe 2001

Zawiera wszelkie informacje o ponad 270 uczelniach wyższych w Polsce. “Trendy”, “Ranking uczelni”, dokładny adres, wydziały, kierunki studiów, wymagania egzaminacyjne, a także multimedialnyspacerpo wybranych uczelniach – to tylko niektóre propozycje Informatora. 

Program Zawody zkomputerem

Wprowadza w świat zawodów poszukiwanych na rynku pracy, które bez przysłowiowego PC-ta nie mogą się obejść np. analityk systemowy, technolog ds. mediów, inżynier ds. elektroniki i wiele innych bardzo ciekawych profesji. Program wyszukuje zawody według cech, branż, rodzaju pracy oraz zainteresowań. Poza tym przedstawia wymagania (czynniki dodatnie), przeciwwskazania (czynniki ujemne) do kształcenia oraz wykonywania pracy w danym zawodzie. Opisuje przyszłe możliwości (zadania i czynności) Professional, dające wyobrażenie o zawodzie.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung