The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Career information for school, teachers and school counselors print

Career information for school, teachers and school counselors

Career information for school, teachers and school counselors

Przedmiotem oferty jest:

 • wzbogacenie warsztatu pracy osób zajmujących się poradnictwem zawodowym
 • inspirowanie do rozwoju wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
 • tworzenie i realizacja programów na rzecz młodzieżyw procesie tranzycji do rynku pracy
 • informacja o sytuacji wybranych zawodów na lokalnym rynku pracy

Zapraszamy do współpracy.

Umów się na spotkanie

Forms:

 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym z wykorzystaniem zasobów informacyjnych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

The rules for application: personally, phone

Useful Information:

Download:

Przydatne informacje dla uczniów Twojej szkoły znajdziesz TUTAJ

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance