La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja zawodowa dla dyrektorów szkół, pedagogów i szkolnych doradców zawodowych imprimer

Informacja zawodowa dla dyrektorów szkół, pedagogów i szkolnych doradców zawodowych

Informacja zawodowa dla dyrektorów szkół, pedagogów i szkolnych doradców zawodowych

Przedmiotem oferty jest:

 • wzbogacenie warsztatu pracy osób zajmujących się poradnictwem zawodowym
 • inspirowanie do rozwoju wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
 • tworzenie i realizacja programów na rzecz młodzieżyw procesie tranzycji do rynku pracy
 • informacja o sytuacji wybranych zawodów na lokalnym rynku pracy

Zapraszamy do współpracy.

Prenez rendez-vous

Formes:

 • Des rencontres individuelles avec un conseiller professionnel à l'utilisation des ressources d'information Centre d'information et de planification de carrière.

Les règles d'application: personnellement, téléphone

Informations utiles:

Télécharger:

Przydatne informacje dla uczniów Twojej szkoły znajdziesz ICI

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale