The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Instructional videos in the field of social psychology print

Instructional videos in the field of social psychology

Instructional videos in the field of social psychology

Collection of information about the competition are available on VHS video in the form zawodoznawczych. These films represent and explain the tasks and duties of the profession. Videos are divided according to the type of education needed to perform a particular profession.

Zbiory te przybliżają ważne dla współczesnego pracownika/pracodawcy zagadnienia tj. asertywność, obsługa klienta przez telefon, autoprezentacja. Znajomość tych zagadnień może okazać się pomocna w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz w sytuacji, kiedy jesteśmy zmuszeni kierować zespołem ludzi.

ASERTYWNOŚĆ I -II

10 wideofilmów prezentujących sytuacje, postawy i relacje charakterystyczne dla sztuki bycia asertywnym. Filmy uczą umiejętności otwartego wyrażania swoich myśli, uczuć, przekonań bez lekceważenia poglądów innych ludzi. Dadzą odpowiedz jak bezpośrednio czyli asertywnie postępować w trudnych sytuacjach, podnosząc przez to samoocenę i szacunek do samego siebie.

Czas trwania filmów : 2 x 120 my.

ASERTYWNOŚĆ W PRACY

Film ten przeznaczony jest dla wszystkich osób, które w życiu zawodowym często stykają się z sytuacjami konfliktowymi i muszą je szybko, skutecznie rozwiązywać. Jak asertywnie stanąć w obronie swoich interesów dowiemy się oglądając ten film.

Czas trwania filmu: 45 my.

JAK MOTYWOWAĆ LUDZI DO PRACY

Tym filmem pomożemy Państwu zrozumieć sztukę wzbudzania motywacji. Wymaga ona odpowiedniego przemyślanego programu i specjalistycznego przygotowania. O tym jak to osiągnąć jest właśnie ten film, którego treść obejmuje m in. poznawanie potrzeb pracownika, nagradzanie i karanie za wyniki pracy, stymulowanie współpracy i współodpowiedzialności w planowaniu.

Czas trwania filmu: 49 my.

NEGOCJACJE PŁACOWE

Za określoną pracę pracodawcy płacą określoną stawkę. Niemal na każdym stanowisku masz szansę stać się bezcennym pracownikiem trudnym do zastąpienia przez inną osobę. Na wysokość swojej płacy możesz wpłynąć już podczas pierwszej rozmowyodpowiednio tą rozmową kierując. Zanim to jednak nastąpi musisz zdobyć niezbędne informacje jak prowadzić negocjacje płacowe.

Czas trwania filmu: 10 my

JAK ODNIEŚĆ SUKCES W SPRZEDAŻY

Film, który Państwu oferujemy jest usystematyzowaniem wiedzy sprzedawcy. Odnajdujemy w nim najistotniejsze informacje dotyczące technik pozyskiwania klienta i zawierania korzystnych transakcji. Polecany jest szczególnie akwizytorom, pracownikom działu sprzedaży oraz sprzedawcom w handlu detalicznym i hurtowym.

Czas trwania filmu: 46 my.

SAVOIRVIVRE W BIZNESIE, W BIURZE I NIE TYLKO

Tym filmem przybliżymy Państwu normy, obyczaje, techniki w biznesie, biurze i kontaktach towarzyskich. Poznamy zasady pierwszeństwa przy rozsadzaniu gości w samochodach, przy stole negocjacyjnym, w sytuacjach towarzyskich.. Przedstawimy reguły i prawidła kulturalnego zachowania się przy stole, odpowiedni dobór dań i alkoholi. Zasady prezentacji i witania gości.

Czas trwania filmu: 45 my.

JAK POKONAĆ STRES

Stres stanowi nieodzowny element życia każdego człowieka. Jednak, gdy sytuacje stają się zbyt trudnerozpoczynają się problemy w pracy, indoors, a z czasem ze zdrowiem. Jakie choroby są następstwem stresu, kiedy stres szkodzi? Jak poradzić sobie ze stresem w trudnych sytuacjach? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziecie Państwo w tym filmie.

Czas trwania filmu: 65 my.

MARKETING

Film ten pomaga w zrozumieniu istoty marketingu oraz przedstawia ogólne zasady jego funkcjonowania. Znajdziemy w nim również wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z tym zawodem. Dużą atrakcją filmu jest przedstawienie teorii w powiązaniu z praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi w renomowanych przedsiębiorstwach.

Czas trwania filmu: 50 my

MOWA CIAŁA CZYLI KOMUNIKACJA NIEWERBALNA

Wiedz, że ważne są nie tylko słowa. Często więcej dowiesz się z tzw. “mowy ciała”, która przez mimikę, gesty, postawę, sposób chodzenia, siedzenia, kontakt wzrokowy, powie Ci to, co świadomie lub podświadomie chce ukryć Twój rozmówca. Tam, gdzie w grę wchodzą emocje, 90% informacji to sygnały niewerbalne.

Czas trwania filmu: 32 my.

SEKRETARIAT MENADŻERA

Film ten przeznaczony jest dla sekretarek, asystentek dyrektora oraz menadżerów dbających o prestiż swojej firmy. Oto treść filmu:

 • Jak wspomagać i organizować pracę swojego szefa.
 • Jak postępować z interesantem.
 • Nauka ładnego i eleganckiego poruszania się.
 • Makijaż i ubiór sekretarki.
 • Wykorzystywanie sprzętu biurowego.

Czas trwania filmu : 38 my.

ROZMOWA WSTĘPNA

Wizerunek i wygląd zewnętrzny, mowa ciała, reguły i prawidła kulturalnego zachowywania się w biurze. Informacje dotyczące powyższych i innych zagadnień znajdziecie Państwo oglądając naszą propozycję filmową.

Czas trwania filmu: 8 my.

SKUTECZNY NEGOCJATORstrategia

Film na podstawie praktycznych, codziennych sytuacji, pokazanych w sfabularyzowanej formie, przedstawia:

 • Negocjacje miękkie,
 • Negocjacje twarde,
 • Negocjacje skutecznewygrana obu stron,
 • Reakcja na atak: obrona, atak, koncentracja na meritum,
 • Negocjacje wokół interesów.

Czas trwania filmu: 38 my

AUTOPREZENTACJA

Wizerunek i wygląd zewnętrzny mają ogromny wpływ na osiągnięcie sukcesu zawodowego i towarzyskiego. Wielu z nas często chciałoby, aby oceniano nas tylko według naszej inteligencji a wygląd pozostawał czynnikiem drugorzędnym. Tymczasem jak wyglądamy często ma większy wpływ na sukcesy niż nasza wiedza i osiągnięcia.

Czas trwania filmu: 40 my.

OD HOBBY DO ZAWODU

Zainteresowania wzbogacają życie człowieka. Są siłą napędową, która pobudza do wzmożonych wysiłków na rzecz poznawania określonej dziedziny. Nasze hobby staje się więc dla nas drogowskazem w wyborze zawodu.

Czas trwania filmu: 9 my

ABC ZAWODÓW

12 wideofilmów, które w interesujący sposób prezentują nowe zawody, jak np. agenci handlowi, ochrony, reklamowi, piloci wycieczek, czy wreszcie maklerzy giełdowi. Programy te mogą być pomocnicze w osiągnięciu wysokiego poziomu kształcenia zawodowego w różnych dziedzinach.

Czas trwania filmu: 2 x 120 my.

EKONOMICZNE OPAŁY RODZINY KOWALSKICH

12 wideofilmów, których akcja rozgrywa się w realiach roku 1995. Pakietowi przyświecają dwa cele. Pierwszy to wyjaśnienie podstawowych pojęć ekonomicznych obowiązujących w gospodarce rynkowej. Drugi, to uświadomienie odbiorcom różnic istniejących między gospodarką centralną a gospodarką rynkową, zależną w dużej mierze od ludzkiej aktywności i pomysłowości.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance