La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Filmy zawodoznawcze imprimer

Filmy zawodoznawcze

Filmy zawodoznawcze

Zbiory informacji o zawodach dostępne są także na kasetach VHS w postaci filmów zawodoznawczych. Filmy te prezentują i wyjaśniają zadania i czynności poszczególnych zawodów. Filmy podzielone są ze względu na rodzaj wykształcenia potrzebnego do wykonywania poszczególnego zawodu.

Filmy z seriiginące zawody

 • brązownictwo;
 • hafciarstwo;
 • intarsja;
 • szewstwo;
 • kowalstwo
 • kowalstwo artystyczne
 • lutnictwo;
 • rymarstwo;
 • szewstwo ortopedyczne;
 • zegarmistrzostwo;
 • złotnictwo;

Filmy o zawodach z wykształceniem wyższym

 • archtekt wnętrz;
 • inżynier utrzymania ruchu w szpitalu;
 • biochemik;
 • inżynier chemik
 • Ingénieur électrique;
 • geolog;
 • inżynier hutnik
 • inżynier budowlany;
 • inzynier budownictwa, spec. technologia budownictwa;
 • inżynier włókiennik;

Filmy o zawodach z wykształceniem średnim

 • asystentka stomatologa;
 • forograf;
 • laborant chemiczny;
 • operator sprzętu komputerowego;
 • optyk;
 • infirmière;
 • położna;
 • praca w hotelarstwie;
 • pracownik biura podróży;
 • pracownik obsługi biurowej;
 • technik elektronik;
 • technik informatyk;
 • technik leśnik;
 • technik odzieżowy;
 • technik poligraf;
 • technik hutrnik;
 • technik technologii żywności-przetwórstwo zbożowe;
 • technik dentystyczny;
 • terapeuta zajęciowy;
 • celnik;
 • makler papierów wartościowych;
 • dietetyk;
 • zawody lotnictwa cywilnego;

Filmy o zawodach z wykształceniem zawodowym

 • betoniarz zbrojarz;
 • cieśla;
 • cukiernik;
 • dekarz;
 • elektroenergetyk;
 • elektromechanik;
 • électricien;
 • formowacz wyrobów szklanych;
 • frezer;
 • fryzjer;
 • krawiec damski;
 • krawiec męski;
 • kucharz;
 • malarz budowlany;
 • mechanik-konserwator maszyn i urządzeń;
 • mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych: instalacja urządzeń poligraficznych;
 • mechanik maszyn i urządzeń- specjalizacja: budowa kotłów i zbiorników;
 • mechanik samochodowy;
 • ślusarz narzędziowy: budowa form;
 • ślusarz narzędziowy: instrumenty medyczne;
 • tłoczarz w metalu: technika kształtowania blach;
 • tokarz;
 • plâtrier;
 • zegarmistrz;
 • conducteur;
 • szlifierz kamieni szlachetnych;
 • drogista;
 • optyk precyzyjny;
 • operator urządzeń do obróbki filmów;
 • robotnik leśny;
 • grabarz;
 • monter nawierzchni kolejowych;
Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale