The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Schedules 2018 grupowej informacji zawodowej print

Schedules 2018 grupowej informacji zawodowej

Schedules 2018 grupowej informacji zawodowej

ROK 2018 – grupowa informacja zawodowa

Kwartał Torun Bydgoszcz Wloclawek
I kwartał Harmonogram Toruń  Harmonogram Bydgoszcz Harmonogram Włocławek
II kwartał  Harmonogram Toruń  Harmonogram Bydgoszcz  Harmonogram Włocławek
III kwartał  Harmonogram Toruń  Harmonogram Bydgoszcz  Harmonogram Włocławek
IV kwartał
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance