Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Informationen zu den ausgewählten Berufen drucken

Informationen zu den ausgewählten Berufen

Informationen zu den ausgewählten Berufen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Pragniemy poinformować, że w Wojewódzkim Urzędzie Pracy zostały opracowane informacje o sytuacji wybranych zawodów na regionalnym rynku pracy. Informacja jest przygotowana w sposób pozwalający na jej wykorzystanie w procesie podejmowania decyzji o uruchamianiu nowych kierunków kształcenia a także może służyć jako wsparcie dla osób stojących przed wyborem, zmianą zawodu i planowaniem ścieżki edukacyjnej. Przyjęliśmy, że informację tę będziemy regularnie aktualizować, co zwiększy jej poziom użyteczności. W związku z powyższym będziemy regularnie przekazywać Państwu efekty naszych prac nad rozwojem informacji zawodowej.

Opracowane informacje mogą być szczególnie przydatne dyrektorom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pedagogom szkolnym, szkolnym doradcom zawodowym, pracownikom poradni psychologiczno- pedagogicznych, organom prowadzącym, doradcom zawodowym oraz młodzieży stojącej przed wyborem zawodu. Analizy dotyczące sytuacji zawodu na regionalnym rynku pracy można także znaleźć pod adresem: http://wup.torun.pl/urzad/centrum-informacji-i-planowania-kariery-zawodowej/informacja-lokalna-o-zawodach/

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące treści opracowanych informacji można kierować
mailowo lub telefonicznie:

1. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu  56/6693929
ciipkz małpa wup kropka torun kropka pl
2. Zentrum für Informations-und Karriereplanung in Bydgoszcz  52/3399536
oddzial kropka bydgoszcz małpa wup kropka torun kropka pl
3. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku  54/4112110
oddzial kropka wloclawek małpa wup kropka torun kropka pl

Będziemy wdzięczni za przekazywanie ewentualnych uwag dotyczących przygotowywanej
przez nas informacji zawodowej.

Arthur Janas
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung