La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Information sur les professions imprimer

Information sur les professions

Information sur les professions

Mesdames et Messieurs

Pragniemy poinformować, że w Wojewódzkim Urzędzie Pracy zostały opracowane informacje o sytuacji wybranych zawodów na regionalnym rynku pracy. Informacja jest przygotowana w sposób pozwalający na jej wykorzystanie w procesie podejmowania decyzji o uruchamianiu nowych kierunków kształcenia a także może służyć jako wsparcie dla osób stojących przed wyborem, zmianą zawodu i planowaniem ścieżki edukacyjnej. Przyjęliśmy, że informację tę będziemy regularnie aktualizować, co zwiększy jej poziom użyteczności. W związku z powyższym będziemy regularnie przekazywać Państwu efekty naszych prac nad rozwojem informacji zawodowej.

Opracowane informacje mogą być szczególnie przydatne dyrektorom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pedagogom szkolnym, szkolnym doradcom zawodowym, pracownikom poradni psychologiczno- pedagogicznych, organom prowadzącym, doradcom zawodowym oraz młodzieży stojącej przed wyborem zawodu. Analizy dotyczące sytuacji zawodu na regionalnym rynku pracy można także znaleźć pod adresem: http://wup.torun.pl/urzad/centrum-informacji-i-planowania-kariery-zawodowej/informacja-lokalna-o-zawodach/

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące treści opracowanych informacji można kierować
mailowo lub telefonicznie:

1. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu  56/6693929
ciipkz małpa wup kropka torun kropka pl
2. Centre d'information et la planification de carrière à Bydgoszcz  52/3399536
oddzial kropka bydgoszcz małpa wup kropka torun kropka pl
3. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku  54/4112110
oddzial kropka wloclawek małpa wup kropka torun kropka pl

Będziemy wdzięczni za przekazywanie ewentualnych uwag dotyczących przygotowywanej
przez nas informacji zawodowej.

Arthur Janas
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale