The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Serwisy internetowe z ofertami pracy print

Serwisy internetowe z ofertami pracy

Serwisy internetowe z ofertami pracy

Centralna Baza Ofert Pracy, Portal Publicznych Służb Zatrudnienia: http://oferty.praca.gov.pl

Zielona Linia Centrum Informacyjno – Konsultacyjne Służb Zatrudnienia: www.zielonalinia.gov.pl

OFERTY PRACY W KRAJU:

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ

OFERTY PRACY W KRAJU I ZA GRANICĄ, PORADY, WZORY CV I LM

PORTALE Z OFERTAMI PRACY W WYBRANYCH BRANŻACH / DLA WYBRANYCH GRUP

Oferty pracy i informacje dla osób niepełnosprawnych:

Oferty praktyk, staży i pracy z Polski i zagranicy:

Portal dla Mam i Pracodawców: www.mamopracuj.pl                                      

Oferty praktyk prawniczych:http://praktykiprawnicze.pl

Baza startupów: http://mamstartup.pl/startupy

Oferty zleceń i usług:

Oferty pracy w medycynie:                                   

Oferty pracy w IT:

Oferty pracy dla inżynierów:

Oferty pracy w branży motoryzacyjnej:   

Oferty pracy w rolnictwie:                         

Oferty pracy w branży inżynierii sanitarnej:        

Oferty pracy w branży spożywczej:

OFERTY PRACY DLA/ W BRANŻY:

Freelancerów:          

Spawaczy:

Architektów: www.architekci.pl

Bibliotekarzy: www.sbp.pl/dla_bibliotekarzy/oferty_dla_bibliotekarzy

Branży energii odnawialnejhttp://gramwzielone.pl/oferty-pracy

Branży budowlanej: www.pracawbudownictwie.pl

Branży energetycznej: http://www.pracawenergetyce.pl

Elektryków: http://www.praca-elektryk.pl/

Farmaceutów: http://pulsfarmacji.pl

Marynarzy: https://crewing.portalmorski.pl/

Pracowników Korpusu Służby Cywilnej: https://nabory.kprm.gov.pl/

Przedstawicieli handlowych: http://www.przedstawiciele.pl/

Bankowości i finansach: www.karierawfinansach.pl
Biotechnologii:  www.biotechnologia.com.pl
Branży odzieżowej: www.fashionbiznes.pl/praca
Gastronomii: www.kucharze-serwis.pl
Gospodarce morskiej: www.gospodarkamorska.pl
Hotelarstwie: www.hotelcareer.pl/praca/oferty-pracy
Leśnictwie:www.praca.lasy.pl
Logistyce: www.pracujwlogistyce.pl

Lotnictwie:

Ochronie: www.ochrona.pl
Reklamie i marketingu internetowym, grafice, PR: www.interaktywnie.com

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE DLA GRAFIKÓW I DESIGNERÓW

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance