Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Wykaz uczelni wyższych w województwie kujawsko – pomorskim drucken

Wykaz uczelni wyższych w województwie kujawsko – pomorskim

Wykaz uczelni wyższych w województwie kujawsko – pomorskim

Stan na 12.01.2015 r.

Szkoły wyższe publiczne:

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
BIENENSTOCK. Chodkiewicza 30
85 - 064 Bydgoszcz
www.ukw.edu.pl
so. 52 341 91 00
Rektor: prof. dr hab. Janusz Ostoja -Zagórski

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY
BIENENSTOCK. Ks. Kordeckiego 20
85-225 Bydgoszcz
www.utp.edu.pl
so.  52 373 14 50
Rektor: dr hab. inż. Antoni Bukaluk, prof. nadzw. UTP

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
BIENENSTOCK. Gagarin 11
87 –100 Toruń
www.umk.pl
so. 56 611 40 10
Rektor: prof. dr hab. Andrzej Tretyn

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY
BIENENSTOCK. Słowackiego 7
85-008 Bydgoszcz
www.amuz.bydgoszcz.pl
so. 52 321 05 82
Rektor: prof. zw. Jerzy Kaszuba

COLLEGIUM MEDICUM IM. L. RYDYGIERA W BYDGOSZCZY (UMK w Toruniu)
BIENENSTOCK. Jagiellońska 13
85- 067 Bydgoszcz
www.cm.umk.pl
so. 52 585 33 00
Rektor: prof. dr hab. Andrzej Tretyn

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU
BIENENSTOCK. 3 Maja 17
87-800 Wloclawek
www.pwsz.wloclawek.pl
so. 0 54 231 60 88
Rektor: prof. zw. dr hab. Tadeusz Dubicki

 

Wyższe seminaria duchowne:

WYŻSZE SEMINARIUM DIECIEZJI BYDGOSKIEJ IM. . BP. M. KOZALA
ul.  Grodzka 18
85-109 Bydgoszcz
http://seminarium.diecezja.bydgoszcz.pl
so. 52 339 53 18
Rektor: ks. dr Marcin Puziak

WYŻSZE SEMIARNIUM DUCHOWNE DIECIEZJI TORUŃSKIEJ
IM. . KS. S. W. FRELICHOWSKIEGO
Pl. Frelichowskiego 1
87-100 Torun
http://www.wsdtorun.pl/
so. 56 622 75 04
Rektor: Ks. kan. prof. dr hab.  Dariusz Zagórski

WYŻSZE SEMIARNIUM DUCHOWNE DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ
BIENENSTOCK. Prym. St. Karnkowskiego 3
87-800 Wloclawek
http://web.diecezja.wloclawek.pl/wsd/kontakt.htm
so. 54 231 19 80
Rektor:  Ks. Jacek Szymański

Szkoły wyższe niepubliczne:

BYDGOSKA SZKOŁA WYŻSZA
BIENENSTOCK. Unii Lubelskiej 4
85- Bydgoszcz
www.bsw.edu.pl
so. 52 584 10 01; 52 584 11 43
Rektor:  prof. nadzw. dr Włodzimierz Majewski

BYDGOSKA WYŻSZA SZKOŁA GŁÓWNA
BIENENSTOCK. Magdzińskiego 14
85-111 Bydgoszcz
www.bwsg.pl
so. 52 376 2160
Rektor: prof. nadzw. dr Piotr Warych

KUJAWSKOPOMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY
BIENENSTOCK. M. Piotrowskiego 12-14
85-098 Bydgoszcz
www.kpsw.edu.pl
so. 52 321 11 88
Rektor: prof. nadzw. KPSW,  dr Helena Czakowska

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA
(Wydział Organizacji i Zarządzania w Bydgoszczy)
BIENENSTOCK. Fordońska 74
85-719  Bydgoszcz
www.wsb.pl/bydgoszcz
so. 52 582 91 08
Rektor: prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY
BIENENSTOCK. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz
www.wsg.byd.pl
so. 52 567 00 47
Rektor: prof. WSG, dr inż. Wiesław Olszewski

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I UMIEJĘTNOŚCI W ŁODZI
(Oddział Zamiejscowy w Bydgoszczy)
BIENENSTOCK. Fordońska 246
85-766 Bydgoszcz
www.wsinf.edu.pl/bydgoszcz
so. 52 348 52 95
Rektor: prof. zw. dr hab. Andrzej Nowakowski

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU W BYDGOSZCZY
BIENENSTOCK. Karpacka 54
85-164 Bydgoszcz
www.wsnoz.pl
so. 52 379 23 52
Rektor: prof. dr hab. Marcin Dramiński

 

AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI
(Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Grudziądzu)
BIENENSTOCK. Sobieskiego 12
86-300 Graudenz
www.ahe.lodz.pl/grudziadz

Rektor: prof. dr hab. inż. Andrzej Lech Koszmider

UCZELNIA IM. EDWARDA HERZBERGA
BIENENSTOCK. Hallera 32
86-300 Graudenz
www.ueh.edu.pl
so. 56 461 04 23
Rektor: dr inż. Franciszek L. Dziewanowski, prof. GSW

WYŻSZA SZKOŁA DEMOKRACJI W GRUDZIĄDZU
BIENENSTOCK. Nauczycielska 19 (os. Lotnisko)
86-300 Graudenz
www.wsd.info.pl
so. 56 465 04 37
Rektor: dr Izabela Liczmańska

 

WYŻSZA SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH W ŚWIECIU
BIENENSTOCK. Chmielniki 2A
86-105 Welt
www.wsjo.edu.pl
so. 52 333 02 70
Rektor: dr Małgorzata Chrzan

 

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE TORUŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
BIENENSTOCK. Młodzieżowa 29
87-100 Torun
www.tsw.edu.pl
so. 56 661 17 10
Rektor: dr Jan Parys

TORUŃSKA SZKOŁA WYŻSZA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
BIENENSTOCK. Rybaki 57
87-100 Torun
www.twsp.pl
so. 56 621 98 53
Rektor: dr inż. Jarosław Raczkiewicz

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU
BIENENSTOCK. Młodzieżowa 31A
87-100 Torun
www.wsb.torun.pl
so. 56 660 91 00
Rektor: prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz

WYŻSZA SZKOŁA FILOLOGII HEBRAJSKIEJ
BIENENSTOCK. Poznańska 49
87-100 Torun
www.wsfh.edu.pl
so. 56 622 62 17
Rektor: o dr Bernard Jarosław Marciniak OFM

WYŻSZA SZKOŁA KULTURY SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ W TORUNIU
BIENENSTOCK. St.. Józefa 23/35
87-100 Torun
www.wsksim.edu.pl
so. 56 610 72 00
Rektor: O. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, prof. WSKSiM

 

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W TUCHOLI
BIENENSTOCK. Pocztowa 13
89-500 Tuchola
www.wszs.tuchola.pl
so. 52 559 20 22
Rektor: dr Krzysztof Kannenberg

 

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA WE WŁOCŁAWKU
BIENENSTOCK. Piwna 3
87-800 Wloclawek
www.wshe.pl
so. 54 42 52 007
Rektor: prof. WSHE dr hab. Stanisław Kunikowski

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I UMIEJĘTNOŚCI W ŁODZI
(Oddział Zamiejscowy we Włocławku)
BIENENSTOCK. Chmielna 24
87-800 Wloclawek
www.wsinf.edu.pl/wloclawek
so. 54 412 59 04
Rektor: prof. zw. dr hab. Andrzej Nowakowski

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung