Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Porady grupowe dla osób bezrobotnych drucken

Porady grupowe dla osób bezrobotnych

Porady grupowe dla osób bezrobotnych

Jeśli chcesz razem z innymi osobami, w atmosferze akceptacji  i otwartości, mieć możliwość:

 • dokonania samooceny
 • określenia swoich predyspozycji zawodowych i atutów
 • rozwinięcia umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania kariery zawodowej
 • wzmocnienia motywacji
 • opracowania własnej strategii rozwiązania trudnych sytuacji zawodowych
 • zapoznania się z technikami i metodami poszukiwania pracy 
 • poznania zasad przygotowania skutecznych dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
 • dopracowania sposobów komunikacji i autoprezentacji w procesie rekrutacji
 • pozyskania aktualnych informacji o sytuacji na rynku pracy pomocnych przy zatrudnieniu w kraju i za granicą

to poradnictwo grupowe jest właśnie dla Ciebie.

Twój udział w warsztatach, oprócz zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, jest okazją do nawiązania nowych znajomości, wymiany doświadczeń oraz uzyskania profesjonalnego wsparcia.

Forms:

Doradcy zawodowi prowadzą zajęcia warsztatowe wykorzystując aktywne metody pracy z grupą tj. praca w zespołach, studium przypadku, dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem ciekawych technik aktywizacyjnych ale również mini wykłady i inne. .

Zajęcia odbywają się w sali wykładowej wyposażonej w podstawowy sprzęt szkoleniowy (rzutnik multimedialny, tablica flipchart).

Każdy uczestnik otrzymuje materiały dydaktyczne (testy, kwestionariusze, autotesty) przygotowane przez doradców zawodowych.

Porada grupowa prowadzona jest w formie zajęć warsztatowych w grupach nie przekraczających 16 Menschen.

Czas trwania: uzależniony od zastosowanej metody poradnictwa grupowego, dostosowany do potrzeb uczestników porad.

Zasady ubiegania się, zgłoszenie uczestnictwa:

osobiście, telefonicznie, elektronicznie

Zapisz się na warsztaty

Zapisując się na wybrany warsztat podaj swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego lub email.

Przydatne informacje:

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung