Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Porady indywidualne dla osób bezrobotnych drucken

Porady indywidualne dla osób bezrobotnych

Porady indywidualne dla osób bezrobotnych

Jeśli chcesz w czasie bezpośredniej rozmowy z doradcą zawodowym zaplanować swoją karierę, zdobyć informacje o swoich mocnych stronach i spróbować rozwiązać trudną sytuację zawodową związaną m. in. von:
 
 • wyborem lub zmianą zawodu
 • uzupełnieniem lub nabyciem nowych kwalifikacji
 • określeniem branży, pracodawcy lub stanowiska pracy odpowiedniego dla Ciebie

oraz uzyskać wsparcie motywacyjne i psychologiczneskorzystaj z pomocy.

Doradca zawodowy pomoże również:

Jeśli należysz do osób, które czują potrzebę lepszego poznania siebie, chcesz pracować nad swoją asertywnością czy wzmocnić poczucie własnej wartości to wsparcie doradcy zawodowegopsychologa jest przeznaczone dla Ciebie.

Elementem wspomagającym Naszą wspólną pracę będą testy psychologiczne. Dzięki nim zdobędziesz wiedzę
o swoich zdolnościach, zainteresowaniach, cechach osobowości, temperamentu, umiejętnościach radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Dobór testów dostosowywany jest do Twoich indywidualnych potrzeb.
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne testy psychologiczne przeprowadzane są wyłącznie przez psychologa.

Forms:

umówione wcześniej spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym lub doradcą zawodowympsychologiem. Czas spotkania: 45 – 60 minut.

Zasady ubiegania, zgłoszenie uczestnictwa:

osobiście, telefonicznie, elektronicznie

Umów się na spotkanie

Zapisując się na spotkanie podaj swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego lub email.

Przydatne informacje

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung