The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Individual counseling for the unemployed print

Individual counseling for the unemployed

Individual counseling for the unemployed

Jeśli chcesz w czasie bezpośredniej rozmowy z doradcą zawodowym zaplanować swoją karierę, zdobyć informacje o swoich mocnych stronach i spróbować rozwiązać trudną sytuację zawodową związaną m. in. of:
 
 • wyborem lub zmianą zawodu
 • uzupełnieniem lub nabyciem nowych kwalifikacji
 • określeniem branży, pracodawcy lub stanowiska pracy odpowiedniego dla Ciebie

oraz uzyskać wsparcie motywacyjne i psychologiczneskorzystaj z pomocy.

Doradca zawodowy pomoże również:

Jeśli należysz do osób, które czują potrzebę lepszego poznania siebie, chcesz pracować nad swoją asertywnością czy wzmocnić poczucie własnej wartości to wsparcie doradcy zawodowegopsychologa jest przeznaczone dla Ciebie.

Elementem wspomagającym Naszą wspólną pracę będą testy psychologiczne. Dzięki nim zdobędziesz wiedzę
o swoich zdolnościach, zainteresowaniach, cechach osobowości, temperamentu, umiejętnościach radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Dobór testów dostosowywany jest do Twoich indywidualnych potrzeb.
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne testy psychologiczne przeprowadzane są wyłącznie przez psychologa.

Forms:

umówione wcześniej spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym lub doradcą zawodowympsychologiem. Czas spotkania: 45 – 60 minut.

Zasady ubiegania, application for participation:

personally, phone, electronically

Umów się na spotkanie

Zapisując się na spotkanie podaj swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego lub email.

Useful Information

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance