La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Porady indywidualne dla osób bezrobotnych imprimer

Porady indywidualne dla osób bezrobotnych

Porady indywidualne dla osób bezrobotnych

Jeśli chcesz w czasie bezpośredniej rozmowy z doradcą zawodowym zaplanować swoją karierę, zdobyć informacje o swoich mocnych stronach i spróbować rozwiązać trudną sytuację zawodową związaną m. in. à partir de:
 
 • wyborem lub zmianą zawodu
 • uzupełnieniem lub nabyciem nowych kwalifikacji
 • określeniem branży, pracodawcy lub stanowiska pracy odpowiedniego dla Ciebie

oraz uzyskać wsparcie motywacyjne i psychologiczneskorzystaj z pomocy.

Doradca zawodowy pomoże również:

Jeśli należysz do osób, które czują potrzebę lepszego poznania siebie, chcesz pracować nad swoją asertywnością czy wzmocnić poczucie własnej wartości to wsparcie doradcy zawodowegopsychologa jest przeznaczone dla Ciebie.

Elementem wspomagającym Naszą wspólną pracę będą testy psychologiczne. Dzięki nim zdobędziesz wiedzę
o swoich zdolnościach, zainteresowaniach, cechach osobowości, temperamentu, umiejętnościach radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Dobór testów dostosowywany jest do Twoich indywidualnych potrzeb.
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne testy psychologiczne przeprowadzane są wyłącznie przez psychologa.

Formes:

umówione wcześniej spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym lub doradcą zawodowympsychologiem. Czas spotkania: 45 – 60 minutes.

Zasady ubiegania, demande de participation:

personnellement, téléphone, électronique

Prenez rendez-vous

Zapisując się na spotkanie podaj swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego lub email.

Informations utiles

Comment évaluez-vous cette page?
Dziękujemy za głosowanie

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale