Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Informacja zawodowa dla osób podejmujących działalność gospodarczą drucken

Informacja zawodowa dla osób podejmujących działalność gospodarczą

Informacja zawodowa dla osób podejmujących działalność gospodarczą

Chcesz pracować na własny rachunek? Masz dobry pomysł, ale nie wiesz jak wdrożyć go w życie? Jesteś przekonany, że sobie poradzisz? Prowadzenie firmy może okazać się dla Ciebie trafnym rozwiązaniem. Zanim zaczniesz, zdobądź wiedzę na temat:

 • rejestracji własnej firmy
 • możliwości pozyskania wsparcia finansowego dla początkujących przedsiębiorców ze środków krajowych i dotacji unijnych
 • tworzenia biznesplanu
 • instytucji pomocnych w planowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w województwie kujawsko -pomorskim

Skorzystaj z dogodnej dla Ciebie formy tej usługi w Centrum.

Forms:

 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym z wykorzystaniem zasobów informacyjnych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.
 • Informacyjne spotkanie w grupie do 20 Menschen, trwające około 60 – 120 minut, o charakterze wykładowym z wykorzystaniem form multimedialnych.
 • Informacje zawodowe na odległość.

Zasady ubiegania się, zgłoszenie uczestnictwa:

osobiście, telefonicznie, elektronicznie

Umów się na spotkanie

Przydatne informacje:

Herunterladen:

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung