Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Informacja zawodowa na odległość dla osób podejmujących działalność gospodarczą drucken

Informacja zawodowa na odległość dla osób podejmujących działalność gospodarczą

Informacja zawodowa na odległość dla osób podejmujących działalność gospodarczą

W sytuacji, kiedy z różnych względów nie możesz osobiście spotkać się doradcą zawodowym, skorzystaj z nowoczesnej formy informacji zawodowej.  Możesz skontaktować się z nami drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Forms:

Informacja zawodowana odległośćświadczona jest przy pomocy telefonu lub Internetu.

Zasady ubiegania się:

Prosimy, aby w treści kierowanej korespondencji drogą elektroniczną uwzględnić:
dane nadawcy (imię i nazwisko),
dane kontaktowe (numer telefonu, E-Mail),
konkretne pytanie, wskazanie sprawy.

Uzyskaj informacje

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do korzystania z tej formy pomocy!


Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung