La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja zawodowa na odległość dla osób podejmujących działalność gospodarczą imprimer

Informacja zawodowa na odległość dla osób podejmujących działalność gospodarczą

Informacja zawodowa na odległość dla osób podejmujących działalność gospodarczą

W sytuacji, kiedy z różnych względów nie możesz osobiście spotkać się doradcą zawodowym, skorzystaj z nowoczesnej formy informacji zawodowej.  Możesz skontaktować się z nami drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Formes:

Informacja zawodowana odległośćświadczona jest przy pomocy telefonu lub Internetu.

Les règles d'application:

Prosimy, aby w treści kierowanej korespondencji drogą elektroniczną uwzględnić:
dane nadawcy (imię i nazwisko),
dane kontaktowe (numer telefonu, email),
konkretne pytanie, wskazanie sprawy.

Uzyskaj informacje

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do korzystania z tej formy pomocy!


Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale