Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Informacja zawodowa dla poszukujących pracy drucken

Informacja zawodowa dla poszukujących pracy

Informacja zawodowa dla poszukujących pracy

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak funkcjonuje rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim, zebrać informacje o możliwościach kształcenia lub zapoznać się z zagadnieniami związanymi z poszukiwaniem pracy w kraju i zagranicą

skorzystaj z dogodnej dla Ciebie formy tej usługi.

Forms:

 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym z wykorzystaniem zasobów informacyjnych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.
 • Informacyjne spotkanie w grupie do 20 Menschen, trwające około 60 – 120 minut, o charakterze wykładowym z wykorzystaniem form multimedialnych.
 • Informacje zawodowe na odległość

Zasady ubiegania się, zgłoszenie uczestnictwa:

osobiście, telefonicznie, elektronicznie

Przydatne informacje:

Herunterladen:

Więcej informacji i materiałów na temat poszukiwania pracy znajdziesz TUTAJ

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung