Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Porady grupowe dla poszukujących pracy drukuj

Porady grupowe dla poszukujących pracy

Porady grupowe dla poszukujących pracy

Jeśli chcesz razem z innymi osobami, w atmosferze akceptacji i otwartości, mieć możliwość:
 
 • określenia swoich predyspozycji zawodowych i atutów
 • dokonania samooceny
 • rozwinięcia umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania kariery zawodowej
 • wzmocnienia motywacji
 • opracowania własnej strategii rozwiązania trudnych sytuacji zawodowych
 • poznania technik i metod skutecznego poszukiwania pracy
 • zapoznania się z zasadami przygotowania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
 • dopracowania sposobów komunikacji i autoprezentacji w procesie rekrutacji
 • pozyskania aktualnych informacji o sytuacji na rynku pracy pomocnych przy zatrudnieniu w kraju i za granicą

to poradnictwo grupowe jest właśnie dla Ciebie.

Twój udział w warsztatach, oprócz zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, jest okazją do nawiązania nowych znajomości, wymiany doświadczeń oraz uzyskania profesjonalnego wsparcia.

Formy:

Doradcy zawodowi prowadzą zajęcia warsztatowe wykorzystując aktywne metody pracy z grupą tj. praca
w zespołach, studium przypadku, dyskusja, burza mózgów i inne.

Zajęcia odbywają się w sali wykładowej wyposażonej w podstawowy sprzęt szkoleniowy (rzutnik multimedialny, tablica flipchart).

Każdy uczestnik otrzymuje materiały dydaktyczne (testy, kwestionariusze, autotesty) przygotowane przez doradców zawodowych.

Porada grupowa prowadzona jest w formie zajęć warsztatowych w grupach nie przekraczających 16 osób.

Czas trwania: uzależniony od zastosowanej metody poradnictwa grupowego, dostosowany do potrzeb uczestników porad.

Zasady ubiegania się, zgłoszenie uczestnictwa:

osobiście, telefonicznie, elektronicznie

 Zapisując się na wybrany warsztat podaj swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego lub email.

Przydatne informacje:

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych