La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Porady grupowe dla poszukujących pracy imprimer

Porady grupowe dla poszukujących pracy

Porady grupowe dla poszukujących pracy

Jeśli chcesz razem z innymi osobami, w atmosferze akceptacji i otwartości, mieć możliwość:
 
 • określenia swoich predyspozycji zawodowych i atutów
 • dokonania samooceny
 • rozwinięcia umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania kariery zawodowej
 • wzmocnienia motywacji
 • opracowania własnej strategii rozwiązania trudnych sytuacji zawodowych
 • poznania technik i metod skutecznego poszukiwania pracy
 • zapoznania się z zasadami przygotowania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
 • dopracowania sposobów komunikacji i autoprezentacji w procesie rekrutacji
 • pozyskania aktualnych informacji o sytuacji na rynku pracy pomocnych przy zatrudnieniu w kraju i za granicą

to poradnictwo grupowe jest właśnie dla Ciebie.

Twój udział w warsztatach, oprócz zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, jest okazją do nawiązania nowych znajomości, wymiany doświadczeń oraz uzyskania profesjonalnego wsparcia.

Formes:

Doradcy zawodowi prowadzą zajęcia warsztatowe wykorzystując aktywne metody pracy z grupą tj. praca
w zespołach, studium przypadku, dyskusja, burza mózgów i inne.

Zajęcia odbywają się w sali wykładowej wyposażonej w podstawowy sprzęt szkoleniowy (rzutnik multimedialny, tablica flipchart).

Każdy uczestnik otrzymuje materiały dydaktyczne (testy, kwestionariusze, autotesty) przygotowane przez doradców zawodowych.

Porada grupowa prowadzona jest w formie zajęć warsztatowych w grupach nie przekraczających 16 personnes.

Czas trwania: uzależniony od zastosowanej metody poradnictwa grupowego, dostosowany do potrzeb uczestników porad.

Les règles d'application, demande de participation:

personnellement, téléphone, électronique

 Zapisując się na wybrany warsztat podaj swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego lub email.

Informations utiles:

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale