The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Career information for older people print

Career information for older people

Career information for older people

Masz 50 years and more?

Jesteś nieaktywny zawodowo lub właśnie utraciłeś pracę?
Stoisz przed koniecznością zmiany zawodu lub doskonalenia już posiadanych kwalifikacji?
Potrzebujesz aktualnych informacji o rynku pracy i szansach zatrudnienia w swoim zawodzie?
Chcesz lepiej poznać oczekiwania pracodawców?
Czujesz się zagubiony w zmieniającej się rzeczywistości?

Skorzystaj z dogodnej dla Ciebie formy tej usługi.
Odśwież swoje informacje na temat rynku pracy.

Forms:

 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym z wykorzystaniem zasobów informacyjnych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.
 • Informacyjne spotkanie w grupie do 20 people, trwające około 60 – 120 minut, o charakterze wykładowym z wykorzystaniem form multimedialnych.
 • Informacje zawodowe na odległość

The rules for application, application for participation:

personally, phone, electronically

Umów się na spotkanie

 

Useful Information:

Download:

Więcej informacji i materiałów na temat poszukiwania pracy znajdziesz klikając w poniższy link:

Home- Urząd Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej – The unemployed- ABC job search

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance