La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja zawodowa dla osób starszych imprimer

Informacja zawodowa dla osób starszych

Informacja zawodowa dla osób starszych

Masz 50 lat i więcej?

Jesteś nieaktywny zawodowo lub właśnie utraciłeś pracę?
Stoisz przed koniecznością zmiany zawodu lub doskonalenia już posiadanych kwalifikacji?
Potrzebujesz aktualnych informacji o rynku pracy i szansach zatrudnienia w swoim zawodzie?
Chcesz lepiej poznać oczekiwania pracodawców?
Czujesz się zagubiony w zmieniającej się rzeczywistości?

Skorzystaj z dogodnej dla Ciebie formy tej usługi.
Odśwież swoje informacje na temat rynku pracy.

Formes:

 • Des rencontres individuelles avec un conseiller professionnel à l'utilisation des ressources d'information Centre d'information et de planification de carrière.
 • Réunion d'information au sein du groupe 20 personnes, une durée d'environ 60 – 120 minutes, d'une instruction par l'utilisation de moyens multimédia.
 • Informations professionnelles sur la distance

Les règles d'application, demande de participation:

personnellement, téléphone, électronique

Prenez rendez-vous

 

Informations utiles:

Télécharger:

Więcej informacji i materiałów na temat poszukiwania pracy znajdziesz klikając w poniższy link:

Maison- Urząd Centrum Informacji i Planowania Kariery ZawodowejOsoby bezrobotne- ABC poszukiwania pracy

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale