Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Porady grupowe dla osób starszych drucken

Porady grupowe dla osób starszych

Porady grupowe dla osób starszych

Myślisz, że na rynku pracy nie możesz konkurować z młodszymi?

Chcesz w przyjaznej atmosferze ciekawie i inspirująco spędzić czas?
Masz ochotę lepiej poznać samego siebie w relacji z drugim człowiekiem?
Szukasz pracy i chcesz, żeby pracodawca wybrał właśnie Ciebie?
-to poradnictwo grupowe jest właśnie dla Ciebie.

Zrób pierwszy krok!
Weź udział w najbliższych zajęciach

Twój udział w warsztatach, oprócz zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, jest okazją do nawiązania nowych znajomości, wymiany doświadczeń oraz uzyskania profesjonalnego wsparcia.

Forms:

Doradcy zawodowi prowadzą zajęcia warsztatowe wykorzystując aktywne metody pracy z grupą dostosowane do potrzeb osób starszych, tj. praca w zespołach, studium przypadku, dyskusja, burza mózgów. W trakcie spotkań pracujemy na doświadczeniach wszystkich uczestników grupy.

Zajęcia odbywają się w sali wykładowej wyposażonej w podstawowy sprzęt szkoleniowy (rzutnik multimedialny, tablica flipchart).

Każdy uczestnik otrzymuje materiały dydaktyczne (testy, kwestionariusze, autotesty) przygotowane przez doradców zawodowych.

Porada grupowa prowadzona jest w formie zajęć warsztatowych w grupach nie przekraczających 16 Menschen.

Czas trwania: uzależniony od zastosowanej metody poradnictwa grupowego, dostosowany do potrzeb uczestników porad.

Zasady ubiegania się, zgłoszenie uczestnictwa:

osobiście, telefonicznie, elektronicznie

Zapisując się na wybrany warsztat podaj swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego lub e-mail.

Przydatne informacje:

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung