The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Tips for the elderly group print

Tips for the elderly group

Tips for the elderly group

Myślisz, że na rynku pracy nie możesz konkurować z młodszymi?

Chcesz w przyjaznej atmosferze ciekawie i inspirująco spędzić czas?
Masz ochotę lepiej poznać samego siebie w relacji z drugim człowiekiem?
Szukasz pracy i chcesz, żeby pracodawca wybrał właśnie Ciebie?
-to poradnictwo grupowe jest właśnie dla Ciebie.

Zrób pierwszy krok!
Weź udział w najbliższych zajęciach

Twój udział w warsztatach, oprócz zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, jest okazją do nawiązania nowych znajomości, wymiany doświadczeń oraz uzyskania profesjonalnego wsparcia.

Forms:

Doradcy zawodowi prowadzą zajęcia warsztatowe wykorzystując aktywne metody pracy z grupą dostosowane do potrzeb osób starszych, tj. praca w zespołach, studium przypadku, dyskusja, burza mózgów. W trakcie spotkań pracujemy na doświadczeniach wszystkich uczestników grupy.

Classes are held in the lecture room equipped with basic training equipment (overhead projector, tablica flipchart).

Każdy uczestnik otrzymuje materiały dydaktyczne (testy, kwestionariusze, autotesty) przygotowane przez doradców zawodowych.

Porada grupowa prowadzona jest w formie zajęć warsztatowych w grupach nie przekraczających 16 people.

Czas trwania: uzależniony od zastosowanej metody poradnictwa grupowego, dostosowany do potrzeb uczestników porad.

The rules for application, application for participation:

personally, phone, electronically

Zapisując się na wybrany warsztat podaj swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego lub e-mail.

Useful Information:

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance