Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Porady i informacje zawodowe na odległość dla osób starszych drucken

Porady i informacje zawodowe na odległość dla osób starszych

Porady i informacje zawodowe na odległość dla osób starszych

W sytuacji, kiedy z różnych względów nie możesz osobiście spotkać się doradcą zawodowym, skorzystaj z nowoczesnej formy indywidualnej porady ich informacji zawodowej. Możesz skontaktować się z nami drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Forms:

poradnictwo zawodowena odległośćświadczone jest przy pomocy telefonu
lub Internetu.

Zasady ubiegania się:

Prosimy, aby w treści kierowanej korespondencji drogą elektroniczną uwzględnić:
dane nadawcy (imię i nazwisko),
dane kontaktowe (numer telefonu, E-Mail-),
konkretne pytanie, wskazanie sprawy.

 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do korzystania z tej formy pomocy!

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung